ข้อตกลงการให้บริการ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ

  1. สินค้าจัดส่งให้ท่านตามที่อยู่ภายใน 3-7 วัน สำหรับรายการที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้น กรณีรายการอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้รับสินค้า เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว กรุณาติดต่อ KTC Word Call Center 02-631-3444 กด 2
  2. การจัดจำหน่ายสินค้า/บริการเป็นความรับผิดชอบของผู้จัดจำหน่ายสินค้า/บริการแต่เพียงผู้เดียว เดทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/บริการและไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับ หรือหากต้องการใบเสร็จและใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับบริษัทผู้จัดจำหน่ายสินค้า/บริการนั้นๆ
  3. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใบสั่งซื้อสินค้า/บริการ ที่ได้รับการอนุมัติโดยใบสั่งซื้อสินค้า/บริการ ดังกล่าวจะมีผลผูกผันตามเงื่อนไขที่รวมอยู่ในสัญญาการให้บริการบัตรเครดิตเคทีซี และถือเป็นการตกลงยืนยันการสั่งซื้อของสมาชิก
  4. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้า ข้อตกลง และเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและกรณีมีข้อพิพาท ค่าตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
Close
หน้าหลัก
หมวดหมู่
0 ตะกร้า
บัญชี
Line
Facebook
ปิด

ตะกร้าสินค้า

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

ไปหน้าร้านค้า