นโยบายการเปลี่ยนและคืนสินค้า

บริษัทฯ ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนทุกกรณี ยกเว้นความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการขนส่งและความบกพร่องจากการผลิต โดยบริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วันหลังการยืนยันสั่งซื้อ โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้

การบริการรับเปลี่ยนสินค้า

กรณีที่ 1: สินค้าที่บริษัทฯ รับเปลี่ยนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (กรุณาตรวจสอบหมายเหตุเงื่อนไขสภาพสินค้าพร้อมจำหน่าย*)
1. บริษัทฯ จัดส่งสินค้าผิดจากรายละเอียดที่บริษัทยืนยันการสั่งซื้อครั้งล่าสุด
2. สินค้ามีปัญหา ชำรุด หรือใช้งานไม่ได้จากผู้ผลิต หรือจากการขนส่ง เช่น แผ่น DVD ไม่ทำงาน หรือ จำนวนหน้าในหนังสือไม่ครบ เป็นต้น
กรณีที่ 2: สินค้าที่บริษัทฯ ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนในทุกกรณี
1. สินค้าประเภทคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์
2. สินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และ Gadget หากเกิดการชำรุดที่อยู่ภายใต้ระยะเวลารับประกัน กรุณาติดต่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ตามเอกสารใบรับประกัน

หมายเหตุ: เงื่อนไขสภาพสินค้าพร้อมจำหน่าย*
–  สินค้าที่เปลี่ยนต้องอยู่ในสภาพพร้อมจำหน่าย คือ สภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง ชำรุด เสียหายในทุกกรณี มีเอกสารครบถ้วน เช่น ป้ายราคา ยี่ห้อ สคบ. เป็นต้น มีกล่องสินค้า คู่มือ ใบรับประกัน หรือเอกสารในชุดใบรับประกัน พร้อมอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนครบถ้วนและบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์เฉพาะของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ
–  สำหรับสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และ Gadget หากเกิดการชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถเปิดใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันทีที่พบ ทางบริษัทฯ จะทำการตรวจสอบก่อนส่งสินค้าใหม่ หรือซ่อมแซมตามเงื่อนไขการประกันของสินค้านั้นๆให้แก่ลูกค้า

เงื่อนไขการคืนเงิน *กรณีบริษัทฯ ไม่มีสินค้าเปลี่ยนให้กับลูกค้าได้

ระบบที่รองรับ_2

1. กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต
1.1 กรณียกเลิกรายการสั่งซื้อก่อนทำการบรรจุสินค้า ก่อนเวลา 21.00 น. ทางบริษัทฯ จะทำการยกเลิกวงเงินชำระค่าสินค้าภายใน 14 วันทำการถัดไป
1.2 กรณีคืนสินค้าหลังได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะทำการยกเลิกวงเงินชำระค่าสินค้าภายใน 3-7 วันทำการนับจากวันที่บริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบและยืนยันการรับคืนสินค้า

ระบบที่รองรับ_1

2. กรณีชำระด้วยช่องทางอื่น
2.1 สำหรับรายการสั่งซื้อที่มีมูลค่าไม่เกิน 5,000 บาท ทางบริษัทฯ จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของลูกค้าภายใน 3-7 วันทำการนับจากวันที่บริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบและยืนยันการรับคืนสินค้า
2.2 สำหรับรายการสั่งซื้อที่มีมูลค่ามากกว่า 5,000 บาทขึ้นไป ทางบริษัทฯ จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของลูกค้าภายใน  10 วันทำการนับจากวันที่บริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบและยืนยันการรับคืนสินค้า

Close
หน้าหลัก
หมวดหมู่
0 ตะกร้า
บัญชี
Line
Facebook
ปิด

ตะกร้าสินค้า

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

ไปหน้าร้านค้า